Persondatapolitik

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om Scandiwear (”Vi”, ”Vores”) behandling af persondata.

DATAANSVARLIG

Scandiwear ApS, Jernholmen 38, s. th. 2650 Hvidovre, CVR 36977949

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige: Signe Hansen sha@scandiwear.dk

 

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Besøgende på hjemmesiden og sociale medier:

Scandiwear ApS behandler som udgangspunkt ikke personoplysninger ved besøg på hjemmesiden. Scandiwears hjemmeside anvender kun i begrænset omfang cookies, og du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende hjemmesiden.

Ved at følge vores sider på de sociale medier, herunder Facebook som vi dog ikke anvender endnu, vil vi have adgang til brugernavn og profilbillede. Ved henvendelser til os på de sociale medier, vil vi kun behandle de oplysninger, du selv giver til os. Vi anvender ikke disse oplysninger til andet end besvarelse af din henvendelse og til intern brug i forbindelse med at klarlægge eventuelle tendenser i klager eller ros.

 

VORES TREDJEPARTS DATAPROCESSORER

Vi anvender en række tredjeparter til at behandle personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet nøje udvalgt, og alle er i overensstemmelse med lovgivningen i EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR).

 • Google
 • WordPress
 • Microsoft outlook
 • Digital Ocean

 

KUNDER

Vi behandler personoplysninger, som du selv har oplyst os, med henblik på at kunne levere eller afgive tilbud. Oplysningerne indsamles via dine indtastninger på vores hjemmeside eller ved personlig kontakt.

Vi registrerer ingen følsomme personoplysninger med mindre det er nødvendigt for opfyldelse af aftalen.

 

JOBANSØGERE

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med modtagelse af både opfordrede og uopfordrede ansøgninger. Vi behandler kun oplysninger, kandidaterne selv oplyser. Oplysninger fra tredjepart behandles kun ved samtykke, fx referencer fra tidligere arbejdsplads.

 

COOKIES

En cookie er en lille tekstfil. der gemmes på din computer eller mobilenhed, hvorfra der hentes oplysninger ved efterfølgende besøg for at gøre brugeroplevelsen bedre for dig. Vi benytter kun cookies i begrænset omfang til at levere helt anonyme data til 3. partsapplikationen Google Analytics.

Hvis du benytter dig af vores tjenester, antager vi, at du accepterer brugen af cookies, men du kan også benytte siden, hvis du vælger at slå cookies fra. Du kan slette og blokere alle cookies ved indstillinger i din browser.

Læs mere om cookies i cookiebekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen.

 

TIDSFRISTER FOR SLETNING OG OPBEVARING

Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans, med mindre bogføringslovens krav medfører længere tidsfrist.

Ved jobansøgninger, der ikke resulterer i ansættelse i Scandiwear, slettes ansøgningerne efter endt ansættelsesproces. I visse tilfælde opbevares ansøgninger i op til seks måneder, hvis der gives samtykke hertil.

 

DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger, har medarbejderen adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige med en frist på fire uger efter modtagelse af anmodning.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke personlige oplysninger uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Af kontraktlige årsager
 • Oplysningerne videregives til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at overholde den aftale, der er indgået.
 • Med dit samtykke.
 • Vi videregiver personlige oplysninger til tredjepart, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Af juridiske eller årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder eller organisationer uden for Scandiwear ApS, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

 

INFORMATIONSSIKKERHED

Vi arbejder målrettet for at beskytte Scandiwear ApS mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi opbevarer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

Adgangsbegrænsning til personoplysninger

Databehandleraftaler med samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på Scandiwear ApS’ vegne.

Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle følsomme personoplysninger.

 

ÆNDRINGER

Scandiwear ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere vores persondatapolitik.